ابرك

 

   
 
   
 
Wednesday, December 25, 2002
 
مثل آدمي مي مونم كه بعد از مدتها به خونه اش بر مي گرده و توي خونهء خودش احساس غربت مي كنه.
 
 
آرشيــــو

 
   

Home